Quy trình đo khám và tư vấn

do thinh luc do thinh luc

1. Tìm hiểu về nguyên nhân và sự phát triển của tình trạng giảm sức nghe cùng tiền sử bệnh lý của khách hàng

2. Nội soi tai: Để kết quả đo thính lực và việc làm núm tai được chính xác, đạt chất lượng, khách hàng sẽ được nội soi tai bằng máy soi tai (có chụp lại hình ảnh). Nội soi tai giúp đánh giá tình trạng của ống tai ngoài, màng nhĩ, hòm nhĩ (tai giữa) và phát hiện các bất thường của chúng (ví dụ như hẹp ống tai, nút ráy tai, thủng màng nhĩ, có mủ trong tai giữa, tai đã phẫu thuật…).

3. Đo thính lực

      a/ Đo Nhĩ Lượng: Để đánh giá chức năng của ống tai ngoài, tai giữa (màng nhĩ, chuỗi xương con và vòi tai)

      b/ Đo thính lực đơn âm: Xác định ngưỡng nghe, đánh giá và phân loại mứcđộ giảm sức nghe của khách hàng

  Lưu ý: Khi khách hàng mua máy trợ thính thì phần đo này sẽ được miễn phí.

      c/ Các nghiệm pháp đo thính lực khách quan: Đo Âm Ốc Tai (OAE), Đo Đáp Ứng Trạng Thái Bền Vững Thính Giác Thân Não (ASSR), Đo Đáp Ứng Thính Giác Thân Não (ABR) (Được thực hiện khi cần hoặc có nhu cầu của khách hàng)

4. Xác định ngưỡng nghe, phân loại mức độ giảm sức nghe và giải thích cho khách hàng dựa trên kết quả thính lực đồ.

5. Hướng dẫn, tư vấn chọn loại máy trợ thính phù hợp với sức nghe, nhu cầu nghe và khả năng tài chính của khách hàng.

6. Hỗ trợ khách hàng nghe thử các loại máy trợ thính phù hợp theo kết quả tư vấn

7. Lấy khuôn tai để làm núm tai

đo khám tư vấn máy trợ thính stella